Feliratkozás hírlevélre

Ellenőrző kód :

Hírlevelünkben beszámolunk a legfontosabb ökológiai lábnyom kutatásokról, a fenntarthatósági jelentésekről, hazai és nemzetközi trendekről. Hírleveleink ITT olvashatók.


Tagságok

Global Footprint Network

A Global Footprint Network elnevezésű nemzetközi szervezetet 2003-ban alapították, ökológiai lábnyom számítással foglalkozó tekintélyes kutatókból és tudománypolitikai tanácsadókból álló
amerikai testület.

A Global Footprint Network tagság számos előnyt és lehetőséget nyújt partnereinek. Egyrészt lehetővé teszi a világ vezető fenntarthatósággal foglalkozó tudósaival való együttműködést, másrészt hozzáférést biztosít a legújabb ökológiai lábnyom számítási módszerekhez.

Global Compact

A Global Compact-ot Kofi Annan ENSZ főtitkár hívta életre 1999-ben, arra bíztatva a vállalkozásokat, hogy környezetvédelmi és társadalmi célok érdekében legyenek stratégiai partnerei az önkormányzatoknak, civil szervezeteknek, helyi közösségeknek.A kezdeményezés 2005-ben indult el Magyarországon is. A Global Compact célja, hogy társadalmilag felelős magatartással, a vállalkozások és munkáltatók részeseivé váljanak a társadalmi kihívások megoldásának. Így az üzleti szféra összehangolt erőforrásokkal segítheti az önkormányzatokat, szociális partnereket a közös célok megvalósítása érdekében.


Támogatóink


2013-2014-ben kiemelt támogatónk

Nemzeti Együttműködési Alap

www.nea.hu

Civiljutub - a civil videómegosztásért
www.civiljutub.hu

Goodwill PR és Kommunikációs Ügynökség
www.goodwill-pr.hu

Győr Város Önkormányzata
www.gyor.hu

Győr 2000 Idegenforgalmi Közalapítvány
www.gyortourism.hu

Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium
www.kautz.hu

Pafi.hu - Pályázatfigyelő
www.pafi.hu

Széchenyi István Egyetem
http://uni.sze.hu/

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület

A 2009-ben megalapított Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület 2010-ben került bejegyzésre a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság által. Tevékenységét Magyarországon, ezen belül elsősorban a Nyugat-dunántúli Régióban, illetve az Európai Közösség területén végzi.

Céljaink

Az Egyesület célja az európai normáknak megfelelő környezeti és társadalmi felelősségvállalás felmérése, kutatása és erősítése, az ehhez szorosan kapcsolódó oktatás, továbbképzés, amely lehet vállalaton belüli és vállalaton kívüli oktatás, különös tekintettel a környezettudatos vállalatirányítás és a vállalati felelősség követelményeinek betartására.
Az egyesület tevékenységével elősegíti a vállalati felelősségvállalás általánossá tételét a nem pénzügyi jelentések kultúrájának meghonosodásán, valamint legjobb termékek, szolgáltatások elterjedésének támogatásán keresztül. A hallgatókat bevonja a fenntarthatósággal kapcsolatos kutatásokba, megvalósítja a gazdasági élet szereplőinek és a felsőoktatási intézmények kapcsolatának erősítését, és a tudományos eredmények közvetítését a felsőoktatásba. A pénz és tőkepiaci ismeretek oktatásán, megjelenési lehetőségeik felmérésén keresztül a célja a felelős befektetési kultúra meghonosítása, valamint a társadalmi felelősségvállalás vállalatokhoz kapcsolódó kommunikációjának fejlesztése. Fentiek érdekében együttműködik az üzleti, kormányzati, társadalmi és egyéb szervezetekkel.

Az Egyesület tevékenysége során a következő cél szerinti tevékenységeket végzi:

- Tudományos tevékenység, kutatás
- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- Környezetvédelem

Szolgáltatásaink

Kutatások

Tudományos minősítésű munkatársaink vezetésével társadalomtudományi alap- és alkalmazott kutatásokat kiemelten a környezet-gazdaságtan, a fenntarthatóság, valamint pénzügy, menedzsment, kommunikáció, PR és marketing területén a Frascati kézikönyv előírásai szerint.

Fenntarthatósági kutatások:

 • Vállalati ökológiai lábnyom valamint karbonlábnyom csökkentésének lehetőségei
 • Vállalatok társadalmi felelősségvállalásának, CSR tevékenységének elemzése
 • A vállalati versenyképesség és a fenntarthatósági jelentések közti összefüggések vizsgálata
 • Vállalkozás specifikus HR fejlesztés a CSR tükrében
 • Lehetőségek a vállalati környezettudatosság növelésére
 • A vállalati stratégia környezettudatossá tételének lehetőségei
 • Megtérülő egészségterv, egészségmegőrző program a munkahelyi dohányzás valamint az ebből fakadó gazdasági és társadalmi költségek visszaszorítására
 • Stresszcsökkentő és hatékonyságnövelő programok a munkahelyi egészségmegőrzés szempontjából

PR, marketing és menedzsment kutatások:

 • A munkahelyi étkezés megreformálása a munkavállalók szolgáltatáspreferenciája alapján
 • A vevői elégedettség és a vállalat jövedelmezősége közti kapcsolat vizsgálata
 • Kockázatelemzési módszerek, kockázati tényezők új szolgáltatások bevezetésekor
 • A vállalatok sajtókommunikációjának, PR tevékenységének fejlesztése
 • Proaktív stratégiaalakítás és jövőbeli versenykörnyezet választása a hosszú távú jövedelmezőség érdekében
 • Tudástőke mint rejtett erőforrás a vállalat értékének növelésére
 • A szellemi tőke értékelésére és menedzselésére szolgáló vállalati rendszerek
 • Vállalaton belüli tudás- és információátadás vizsgálata a hatékony működés és költségcsökkentés érdekében
 • Működési hatékonyságot javító vállalati tudásmenedzsment rendszerek, lehetséges fejlesztési irányok
 • Vállalati stratégiák tudásalapú működés felé terelése
Ökológiai lábnyom, karbonlábnyom meghatározása


A GDP mellett megjelenő második legfontosabb mutató, az ökológiai lábnyom (vagy karbonlábnyom) meghatározására irányuló tanácsadás vállalatok és kormányzati szervek számára.


Jelentések, beszámolók készítéseNem pénzügyi - fenntarthatósági, CSR- jelentések készítése a GRI útmutatójának megfelelően. Integrált vállalati jelentések elkészítése.


Képzések és oktatások

Vállalati képzés és oktatás a vállalati felelősségvállalás, ökohatékony környezetvédelmi beruházások gyakorlati alkalmazásairól és ennek megtérüléséről. Környezetvédelemmel kapcsolatos előadások, foglalkozások megvalósítása.

Vezető tisztségviselőnk

Tarr Adrienn - Elnök

„Szerencsen születtem, gyermekkoromat vidéken töltöttem, így korán kapcsolatba kerültem a környezettel. Óvodapedagógusi végzettségemet PR szakértői diplomával egészítettem ki. Öt évig a Goodwill PR és Kommunikációs Ügynökségnél dolgoztam, majd visszatértem eredeti szakmámhoz, és jelenleg a győrsági önkormányzati óvodában dolgozom. Bár férjemet a munkahelye Győrhöz köti, egyértelmű volt számunkra, hogy családommal valamelyik környező kis faluban telepedjünk le, ahol a tiszta levegő és a természet csendje megadja gyermekeimnek azt a nyugodt és biztonságos környezetet, amelyben én is felnőhettem. Fontosnak tartom, hogy őket is környezettudatos nevelésben részesítsem. Úgy érzem, ehhez megfelelő példával szolgálhatok előttük az Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesületben végzett tevékenységemmel.”


Innovation for Sustainable Development Association

The Innovation for Sustainable Development Association (founded in 2009) was registered in 2010 by the Győr - Moson -Sopron County Court.
It does its public activities in Hungary, mostly in the Western Transdanubian region, and in the area of the European Community.

Our goals

The goals of the Association are to survey, research and strengthen the environmental and social responsibility accordance to the European standards, and the closely related education and vocational training, which may be within or outside the company, with a particular view on the environmentally conscious corporate governance and the compliance of the corporate responsibility’s requirements. The activities of the Association promote the generalisation of the corporate responsibility through the domestication of the non-financial reports culture, as well as supporting the spread of the best products and services. The Association involves the students into the sustainability researches, carries out the strengthening of the relationship between economic agents and higher education institutions, and the transmission of scientific results into higher education. Through the teaching of money and capital market knowledge and the assessment of their appearance opportunities, the goal of the Association is the domestication of the responsible investment culture, as well as improving the communication of the company related CSR. For the above, we cooperate with business, government, social and other organisations.

Activities in the public interest

With the lead of our academic rated co-workers we carry out sociological basic and applied researches in the area of economics, including mostly the environment economics, sustainability, and communication, PR and marketing, in accordance with the regulations of the Frascati manual. Our activities are expanded on the area of corporate finance and management.
 • CSR and sustainability researches
 • PR, marketing and market researches
 • Management researches
 • Financial researches
 • IT researches
In 2010 the CG&Partners Researcher and Advisory Ltd. cooperated in the calculation of Győr’s ecological footprint, Which was accompanied with a wide press coverage. The result was published in nearly 50 medium, including the late News of the Hungaryan Television, the live radio telephone interview of the Klub Radio and the Lánchíd Radio, and the well known hungarian environmental protective webpages. Using the result of the calculation we computed the Happy Planet Index of the civilians of Győr in 2011. Our volunteers lecture in order to popularize the environmental protection and the ecological footprint. In summer 2011 we suported a children camp in Dénesfa, where we lectured for the kids about the food-kilometers, the advers effects of littering and the ecological footprint.

Memberships

Global Footprint Network

Global Footprint Network is an international think tank working to advance sustainability through use of the Ecological Footprint, a resource accounting tool that measures how much nature they have, how much they use and who uses what. By making ecological limits central to decision-making, they are working to end overshoot and create a society where all people can live well, within the means of one planet.

Global Compact

The Global Compact was founded by Kofi Annan (United Nations Secretary-General) in 1999, encouraging the companies, to be strategic partners of local governments, NGOs and local communities in environmental and social objectives. The initiative started in 2005 in Hungary as well. The Global Compact’s goals are to make businesses and employers the part of resolving the social challenges, with socially responsible behaviour. Thus, the business community can help the governments and social partners with coordinated resources, in order to achieve common goals.

Contact

President: Adrienn Tarr
Address: H-9026 Győr, Kálóczy Square 17. I/3.
Web: www.iffegyesulet.hu
E-mail: info@iffegyesulet.hu


Kapcsolódó dokumentumok

Egyesületünk Alapító Okirata.pdfEgyesületünk Alapító Okirata.pdf
IFF beszámoló 2016.pdfIFF beszámoló 2016.pdf
IFF Beszámoló 2017.pdfIFF Beszámoló 2017.pdf
IFF számviteli beszámoló 2015.pdfIFF számviteli beszámoló 2015.pdf
IFF számviteli beszámoló_2014.pdfIFF számviteli beszámoló_2014.pdf
IFF_kozhasznusagi_jelentes_2010.pdfIFF_kozhasznusagi_jelentes_2010.pdf
Közhasznúsági jelentés_2011.pdfKözhasznúsági jelentés_2011.pdf
Közhasznúsági jelentés_2013.pdfKözhasznúsági jelentés_2013.pdf
kozhasznusagi_jelentes_2012.pdfkozhasznusagi_jelentes_2012.pdf
Módosított alapszabály_2014.pdfMódosított alapszabály_2014.pdf